Dienstverlening voor beschermen van netwerk & gegevens

De diensten die wij aanbieden zijn er primair op gericht om data (gegevens) te beschermen, in het bijzonder persoonlijke data omdat de AVG hierover gaat. Als middel daartoe beschermen we het netwerk, computers, servers, telefoons en maken wij gebruikers bewust van de gevaren. Dit is in iedere organisatie erg belangrijk of het nu gaat om een grote of kleine organisatie. Voor een grote organisatie zullen processen anders ingericht zijn dan een kleine organisatie, wij adviseren u graag over de juiste aanpak.

Bedrijfsprocessen laten beoordelen

Voldoen uw bedrijfsprocessen aan de huidige wet- en regelgeving? Wij brengen dit voor u in kaart en analyseren ze. Wij richten ze indien nodig opnieuw in of geven advies over hoe deze bedrijfsprocessen het beste op orde kunnen worden gebracht. Als bedrijfsprocessen op de juiste wijze zijn ingericht, kunnen wij u vervolgens blijvende ondersteuning bieden.

Advies als maatwerk

Wij geloven in de kracht van maatwerk. Wij stellen graag met u een privacy en/of informatiebeveiligingsprogramma samen. Dit passend bij de cultuur, normen en waarden van uw organisatie.

Hierbij kunt u rekenen op ondersteuning van ons team van specialisten:
Privacy consultant;
Securityconsultant;
Functionaris voor de gegevensbescherming;
Dataprivacy Officer;

Mocht u hiernaast ook een opleiding willen volgen? Dan is dit via DPOinControl ook mogelijk.