Bewustwording programma’s

Binnen een organisatie wordt ruim 75% van alle informatiebeveiligingsincidenten veroorzaakt door menselijke fouten. Dit percentage ligt erg hoog. Daarom biedt DPOinControl bewustwording programma’s aan om ervoor te zorgen dat binnen uw organisatie deze fouten zoveel mogelijk worden vermeden.

Verschillende programma’s

U kunt als organisatie zelf al veel doen op het gebied van security bewustwording. Heeft uw organisatie handvatten nodig? Wij helpen u graag. Door middel van onze expertise helpen wij u in het vinden van een passend security bewustwording programma. Door onze ervaring krijgt u eenvoudig inzicht in de kwetsbaarheden. U kunt zo de informatiebeveiliging in uw organisatie naar een hoger niveau brengen.

Wij bieden op dit gebied verschillende programma’s:

Phishing simulatie;
Mystery guest;
USB-stick test;
E-learning;
Klassikale training;
Spelshow.

De mens de zwakste schakel

Mensen klikken vaak op links in phishing mails, verliezen USB-sticks en delen bewust of onbewust informatie met ongeautoriseerde personen. Medewerkers zijn zich vaak niet bewust van de belangrijke rol die zij hebben binnen de informatiebeveiliging van hun organisatie. Door het creëren van bewustwording onder uw medewerkers, zullen de risico’s op incidenten afnemen.

Het is daarom van belang om u te richten op de bewustwording en gedragsverandering van uw medewerkers op dit gebied. Zij kunnen namelijk hierin het verschil maken. Een helder beleid en goede techniek zullen niet voor het gewenste resultaat zorgen. Wanneer medewerkers zich bewust zijn van de verantwoordelijkheden. Die zij hebben op het gebied van informatiebeveiliging, zullen zij binnen uw organisatie hier ook naar handelen.

Verhoog de security awareness

Door middel van de bewustwording tools van DPOinControl leren uw medewerkers welke rol en verantwoordelijkheden zij hebben binnen de informatiebeveiliging. De medewerkers worden getraind om risico’s in de praktijk te herkennen en gevaren te signaleren. Wij geloven in een algemene toegankelijkheid van de trainingsmethoden. Een gemiddelde medewerker heeft geen IT- of Security achtergrond. Om die reden worden onderwerpen daarom op een manier ingestoken dat de deelnemer de opgedane kennis ook in privé situaties kan toepassen. Dit leidt in de praktijk tot een hogere betrokkenheid tijdens de trainingen. Het vergroot het informatiebewustzijn op de werkvloer.

Security bewustwording: geen eenmalige actie

Het creëren van bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging is een doorlopend proces. Het is geen eenmalige actie, want na verloop van tijd zal het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers wellicht afzwakken. Wij adviseren om doorlopen aandacht te schenken aan security bewustwording. Dit om een daadwerkelijke gedragsverandering te realiseren.